Kategorie: A – C

BodyStat

BodyStat je profesionální přístroj pro analýzu těla. Jedná se o měření bioimpedance, která zjistí složení těla (procento tuku, vody a bezvodé aktivní tělesné hmoty), bazální metabolismus a metabolickou potřebu při zvoleném stupni aktivity. Přístroj BODYSTAT se liší od jednoduchých domácích analyzátorů v mnoha parametrech. Používají se kvalitní elektrody, je dodržována metodika vyšetření. Kvalitní přístroj i samotný měřič ve spojení s unikátním softwarem používajícím predikční rovnice pro určité skupiny obyvatelstva (muži, ženy, děti, aktivní sportovci, osoby nad 70 let) jsou zárukou toho, že BODYSTAT představuje ve všech parametrech absolutní špičku.

BMI

\mbox{BMI} = \frac{ \mbox{hmotnost} }{ \mbox{výška}^2 }

BMI Vám jednoduchou metodou dá informaci o vašem tělesném stavu – jste obézní, v normě nebo podvyživení? Index tělesné hmotnosti, obvykle označovaný zkratkou BMI (z anglického body mass index) je číslo používané jako indikátor podváhy, normální tělesné hmotnosti, nadváhy a obezity, umožňující statistické porovnávání tělesné hmotnosti lidí s různou výškou. Index se spočítá vydělením hmotnosti daného člověka druhou mocninou jeho výšky.

Co Vám vyšlo?

Kategorie Rozsah BMI – kg/m2 Základní BMI Hmotnost osoby vysoké 180 cm
těžká podvýživa ≤ 16,5 méně než 0,6 méně než 53,5 kg
podváha 16,5 – 18,5 0,6 – 0,74 od 53,5 do 60 kg
ideální váha 18,5 – 25 0,74 – 1 od 60 do 81 kg
nadváha 25 – 30 1 – 1,2 od 81 do 97 kg
mírná obezita 30 – 35 1,2 – 1,4 od 97 do 113 kg
střední obezita 35 – 40 1,4 – 1,6 od 113 do 130 kg
morbidní obezita > 40 nad 1,6 nad 130 kg

Aqua Thermo Jet

Aqua Thermo Jet je moderní způsob relaxace, masáže nebo rehabilitace. Jedná se o suchou masážní vanu. Vana obsahuje 6 tělových masážních zón, 24 masážních trysek. Vana je často užívaná jako teploléčba ( prohřátí masírované oblasti během terapie).

Červené žilky

Červené žilky jsou dermatologickým onemocněním, které nese odborný název venektázie. Mnohem častěji se ale můžete setkat s pojmenováním cévní metličky či pavoučkové cévy. Oba výrazy přesně popisují vizuální stránku onemocnění, která se projevuje vystouplými kratšími žilkami zejména v oblasti nosu a nohou.

Akné

Acne vulgaris, běžně nazývané jako akné, je jedno z nejčastějších chronických onemocnění kůže a nejčastější kožní onemocnění v pubertě. Během života postihne akné alespoň jednou 85-100 % lidí. Akné vzniká v důsledku uzavření vývodů mazových žláz, což způsobí jejich zanícení. Stagnace sekretu mazových žláz má za následek jejich poškození a vznik hlubokého zánětu, po kterém zůstávají jizvy.

Na lehčí formy akné stačí používat speciální kosmetické přípravky. Pokud ale přípravky nezabírají, je vhodné zvolit některou z moderních metod odstranění akné – pulsní světlo, laser atd.