Metabolismus

Metabolismus neboli látková přeměna je soubor všech enzymových reakcí (tzv. metabolických drah), při nichž dochází k přeměně látek a energií v buňkách a v živých organismech. Podle směru probíhající změny, která se s komplexní organickou molekulou děje, rozdělujeme metabolismus na anabolismus (výstavbový proces, biosyntéza) a katabolismus (rozkladový proces).

Metabolismus může být také dočasně zastaven. Například je tomu tak v semenech rostlin. U virů je metabolismus vázán na hostitelskou buňku.

Podle alternativní definice je metabolismus látková a energetická výměna, příjem a zpracování živin. Všechny látky, které vznikají a přeměňují se při metabolismu, se označují jako metabolity.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *