Rázová vlna

Rázová vlna je obecný pojem a může mít mnoho konkrétních podob podle toho, která veličina se skokově mění. Stejně jako obyčejné vlny nese rázová vlna energii a může se šířit buď prostřednictvím média (pevného, kapalného, nebo plynného), nebo bez materiálního nosiče, přes pole, například elektromagnetické. Rázové vlny se vyznačují prudkou, teoreticky nespojitou změnou vlastností prostředí v němž se šíří. Konkrétně, jde-li o tlakové rázové vlny v materiálním médiu je na čele vlny vždy prudký nárůst tlaku, teploty a hustoty média.[1]

Při průchodu rázové vlny médiem může být amplituda vlny tak vysoká, že zásadně mění vlastnosti média, kterým prochází. Může docházet ke změně struktury, chemickým reakcím, změnám skupenství atp. Takové rázové vlny se označují jako silné rázové vlny. Při popisu rázových vln je v řadě případů výhodné se omezit na vlny, které takové jevy nezpůsobují. Takové vlny se označují jako slabé rázové vlny, i když i ony mohou mít amplitudu tlaku mnoha desítek tisíc kPa.

Rázová vlna v lékařství

Metoda rázové vlny má skvělé výsledky i při léčbě pohybového aparátu. Touto metodou se léčí především bolesti. Rázová vlna pomůže léčit například tenisový loket, ostruhy patní, pomůže také při bolestech ramene, třísel nebo i Achillovy šlachy. Doporučuje se také pro léčbu bolestí v oblasti krční, hrudní a bederní páteře, pánve a kříže nebo kyčelního kloubu. Hodí se zkrátka pro všechny bolesti pohybového aparátu, které umí efektivně odstranit.

Estetická rázová vlna

Nepřekonatelné výsledky má rázová vlna při ošetření nepříjemné celulitidy. Po ošetření rázovou vlnou je pokožka prokazatelně pevnější, pružnější a bez známek celulitidy. Z této metody nemusíte mít obavy, protože je bezbolestná a neinvazivní. Při samotné proceduře budete relaxovat a těšit se na výborný výsledek. Metoda rázové vlny podporuje také zvýšení elasticity pokožky, stimuluje lymfatický systém a přispívá k redukci nevzhledných strií a pomáhá zlepšit stav jizev. Již po prvním ošetření budete nadšeni z hladké pokožky bez dolíčků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *